image image image image image image

Online Eğitimler

Online Eğitimler

1- LİTERATÜR TARAMA – DEPOLAMA

Eğitimin Amacı :

. Literatür taramanın öneminin öğrenciye aktarılması

. Öğrenciye zengin bir kaynağın nasıl sağlandığının öğretilmesi

. Kaynak platformlarının etkin kullanımının öğretilmesi

Eğitimin Önemi :

Bu eğitim paketimiz öğrencilerin en çok zorlandığı  literatür taramasının anlatımı videolar ile desteklenmesi ve doğru bir şekilde akademik bir çalışmanı nasıl yapılacağını göstermektedir.

2- DERS KURAMSAL ÇERÇEVE VE YAZIMI

Eğitimin Amacı :

. Akademik prensipler içerisinde bir yazımın nasıl olması gerektiğinin öğretilmesi

. Format / Redaksiyon / intihal meselelerinin aktarılması

. Referans gösterme stillerinin detaylı bir şekilde anlatımı

Eğitimin Önemi :

. Bu eğitimde bir akademik çalışmanın nizam ve intizamının nasıl olması gerektiği yapılan çalışmanın formatını nasıl doğru bir şekilde yapılması  gerektiği ve çalışmaların hangi aşamalar ile yapıldığının detaylıca anlatımı ve videoları mevcuttur

3-SURVEY TEKNİĞİ (SPSS)

Eğitimin Amacı:

. Survey metodolojisinin açıklanması

.bulguların doğru bir biçimde anlaşılması için tüyolar

. Farklı disiplinlerde surveyin kullanılması

Eğitimin Önemi:

. SPSS SURVEY tekniğinin detaylarının öğretilmesi ölçek model ve hipotezlerinin nasıl oluşturulacağının anlatılması

. Örneklem hesabının nasıl yapılacağının anlatılması ve istatistik analiz yapabilmenin püf noktalarını gösteren eğitim videolarının size sunulması

. Bu eğitimler uzman hocalarımız tarafından siz değerli öğrencilerimizin spss tekniğini daha iyi kavrayıp çalışmalarınızı daha rahat ve güvenilir yapmanız için titizlik ile hazırlanmıştır

4-YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ( SEM)

Eğitimin Amacı:

. sem yapmak üzere konu ve kurgu oluşturmak

. afa nedir nasıl yapılır

.path analiz nedir ?

.moderatör etki nedir nasıl yapılır

Eğitimin Önemi:

Bu eğitimde yapısal eşitlik modelinin detaylarını ve yapılmak istenen analizin püf noktaları gösteriliyor detaylar için eğitim videolarını izleyebilirsiniz

5-MÜLAKAT ANALİZİ

Eğitimin Amacı:

. nitel metodolojilerin aktarılması

.Mülakat içerik analizi, betimsel mülakat gibi türlerin tanıtılması ( alternatif analiz paragrafları iletilmesi )

. Mülakat tekniği ile ilgili tüyolar

. Alternatif mülakat analizlerinin kıyaslanması

Eğitimin Önemi:

. Bu eğitim de mülakat analizinin nasıl yapılacağına ilişin detaylar ve püf noktalar belirtilmektedir nitel yöntemler ile yapılan çalışmaların çoğunluğu mülakat analizi ile yapılır bu eğitim nicel yöntemdeki Spss tekniği kadar önem arz etmektedir öğrenciler için

6-NVİVO İLE MÜLAKAT TEKNİĞİ

Eğitimin Amacı:

. Nvivo ile mülakat tekniğinin çözümlenmesinin aktarılması

. Kodlara uygun mülakat formlarının kurgulanması

.NVİVO ile analiz yapılrıken nelere dikkat edilmesi

Eğitimin Önemi:

. kodlara uygun mülakat formlarının nasıl uygulandığı NVİVO ile analiz yapılırken nelere dikat edilmesi gerektiğini anlatan eğitim içeriğidir

8-İÇERİK ANALİZİ

Eğitimin Amacı:

. İçerik analizinin anlatılması

. içerik analizinin türlerinin aktarılması

. içerik analizi ile ilgili tüyolar

. içerik kodlama cetveli nasıl kurulur

. farklı içerik analizi türleri nelerdir

Eğitimin Önemi:

. Bu eğitimimizde içerik analizi ile ilgili detayları ve püf noktaları belirten videolar ile siz kıymetli öğrencilerimize destek olmak

9-SÖYLEM ANALİZİ

Eğitimin Amacı:

. söylem analizinin amacı ve türlerinin aktarılması

. söylem analizinde ulaşılmak istenilen hedef nedir

. söylem sıklıkla kullanıldığı bölümler

Eğitimin Önemi:

. Söylem analizinin türlerinin ve bu analizde ulaşılmak istenen hedef kitlenin ne olduğuna dair ince detaylı bir eğitimdi

10-VAKA ANALİZİ

Eğitimin Amacı:

. vaka analizinin tanıtımı

. vaka analizi yapılacak çalışmaların detaylandırılması

  Eğitimin Önemi:

. Burada ki eğitimimizin önemi vaka analizinin nasıl yapıldığını ve detayların siz öğrencilerimiz için en kolay yalın hali ile anlatılması olarak görebilirsiniz. Ufak ince detaylar ile çalışmalarınızın yapım aşamasında çok daha rahat vaka analizi yapabilirsiniz.

11-EKONOMETRİK MODEL KURGULAMA

Eğitimin Amacı:

.  Veri seti toplarken neler dikkat edilmesi gerekir

. Johensen el bütünleme panel veri analizi zaman serisi nedir alternatif kullanımlar nasıldır

. R stüdyo tanıtımları

Eğitimin Önemi:

. Bu eğitimde istatistik analizinin en karmaşık ve üst seviyelerinden biri olan ekonometrik modelleme kurgusunun öğretilmesi ve detayları size sunulması hedeflenmiştir.

Kikare Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Hemen Ara