image image image image image image

Dipnot Nedir?

Dipnot kelimesi bilhassa tez dönemindeki öğrencilerin sürekli olarak karşılaştıkları bir sözcüktür. Dipnot sözcüğünün tam olarak neyi ifade ettiği merak konusu olmaktadır. Kikare Akademi olarak siz değerli öğrencilerin tez yazım süreçlerinde en çok zorlandığı hususlardan biri olan dipnot konusunda “Dipnot Nedir Nasıl Yazılır” adlı bu yazıyı hazırladık.

Dipnot Nedir ve Nasıl Yazılır?

Dipnot şeklinde kaynak gösterimi kurallarına geçmeden önce, Word üzerinde dipnotların nasıl verileceğini göstermekte yarar olacağını düşündük. Aşağıda gösterdiğimiz üç aşamayla birlikte Word belgesi üzerinde kolaylıkla dipnot ekleyebileceğinizi düşünüyoruz.

1) Word üzerinde dipnot eklemek için ilk olarak kaynak eklemeniz gereken cümlenin sonuna geldiğinizde sol üste bulunan başvurular sekmesine tıklayıp altta çıkacak olan “dipnot ekle” komutuna tıklamanız gerekmektedir.

Dipnot Nedir
Dipnot Nedir?

2) “dipnot ekle” komutuna bastığınız zaman aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dipnotu eklemeniz gereken sekme sayfa altında açılacaktır. Bu noktada Word dipnot sırasını otomatik olarak yapacağı daha sonra sayfanın girişine, ortasına veya sonuna yeni bir dipnot eklemeniz gerektiğinde sıra otomatik olarak yenilenecektir.

Dipnot Nedir?
Dipnot Nedir?

3) Dipnotu eklemeniz için son olarak aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere açılan sekmeye kaynağınızı kurallara uygun şekilde yazmanız gerekecektir. (Bahsi geçen kurallara yazının devamında yer verilecektir).

Dipnot Nedir?
Dipnot Nedir?

Dipnot Şeklinde Kaynakça Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde genelde Chicago dipnot sistemine başvurulmaktadır
  • Kutsal metinlere atıfların dipnotta, sûre adı, sûre numarası ve ayet numarası sırasına göre verilmesi gerkemektedir (örnek: el-Bakara, 2/10)
  • Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harf ile yazılması gerekmektedir. Diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser isimlerinin her kelimesinin baş harflerinin büyük olması gerkemektedir
  • Yazma eserlerde yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no: “..” şeklinde), varak numarası (örnek: vr. 10b), Hadis eserlerinde ise varsa hadis numarası belirtilmesi gerekmektedir.

Metin altında kaynak göstermede ilk kaynak 1 rakamı ile gösterilerek belirtilir ve numaralandırma işlemi ardışık olarak sonuç bölümüne kadar devam eder.

Bir kaynağın birden çok kullanıldığı durumlarda ilk gösterimde aşağıdaki kurallara göre kaynağın künyesi tam olarak verilir. İkinci ve sonraki gösterimlerde [yazar soyadı, yıl, sayfa numarası] kuralına uyularak kaynak gösterilebilir. İstenirse, Türkçe çalışmalarda yazar soyadından sonra süreli yayınlar için a.g.m. (Adı geçen makale), kitaplar için a.g.e. (Adı geçen eser); yabancı dillerde yapılan çalışmalarda ise; arka arkaya aynı eser kullanılırsa Ibid, arka arkaya değilse Op cit. ifadeleri kullanılabilir. Bu konuda aşağıdaki listede verilen uluslararası ve Türkçe kısaltmalardan, çalışmanın diline uygun olanı tercih edilmeli; tercih edilen kısaltma yöntemi tezin bütününde uygulanmalıdır.

Dipnot Nedir?
Dipnot Nedir?

Dipnot ve Kaynakça İle İlgili Örnekler:

Kitap

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, 18. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 35-54.

Derleme

Hüsamettin Arslan, ed., Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, (İstanbul: Paradigma, 2005), 61.

Çeviri

Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 113.

Makale

İsmail Kara, “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”, Divan, 16/31 (2011): 165.

Tez

Âdem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2002), 101.

 

Tez yazdırma hizmeti hakkında bilgi almak için tıklayın!

Hemen Ara