image image image image image image

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Tez Önerisi, tez yazdırma sürecinin ön aşaması olmakla birlikte kısaca “belirlenen tez konusunun üniversite ve enstitüye bildirilmesi” olarak ifade edilebilir. Tez  Önerisi Nasıl Hazırlanır? Sorusunun cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Tez Önerisi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Tez önerisi hazırlama kuralları her üniversite ve enstitüye göre farklılık gösterse de temel olarak tezinizin problem durumu, amacı, literatüre katkısı, sınırlılıkları, yöntemi gibi sorulara cevap vermeniz gerekmektedir. Yazının devamında tüm üniversite ve enstitülerin istediği tez önerilerine ayrı ayrı yer vermemiz mümkün olduğundan ortalama bir “tez öneri formu nasıl yazılır?” Sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Tez önerisinde öğrencinin ad ve soyadının, tez başlığının bulunduğu bir kapak sayfası gerekir. Tez önerisinin uzunluğu çeşitli faktörlere bağlıdır, ama ortalama olarak yaklaşık 25-30 sayfadır. APA 6’ya göre 3500 sözcüktür. Tez başlığı ise 12 sözcüğü geçmemelidir. Bazı öğrenciler tezin ilk üç bölümünü öneri olarak yazmayı tercih ederler ki bu öneriyi oldukça uzun bir hale getirir.

Öneri, çalışmanın uygunluğuna göre, aşağıdaki öğeleri kapsamalıdır:

1.GİRİŞ

1.1. Konuya genel bakış

1.2.Problem Cümlesi

1.3. Araştırmanın Amacı ve Hedefi

1.4. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları

2. İLGİLİ LİTERATÜR

3. METODOLOJİ

3.1. Model (Deney Deseni) 

3.2. Araştırmanın Genel Yaklaşımı ve Mantığı

3.3. Teori Matrisi, Araştırma Soruları, Veri/Yöntem ve Analiz

3.4. Evren ve Örneklem

3.5. Veri Toplama Yöntemleri

4.VERİ ANALİZİ

4.1.Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği

4.2.Etik Hususlar

5. ARAŞTIRMANIN BEKLENEN SONUÇLARI YA DA ETKİLERİ

6. KAYNAKÇA

Kaynakça nasıl yazılır? adlı sayfamızdan kaynakça yazma hakkında detayları inceleyebilirsiniz.

7. EKLER

Hemen Ara