image image image image image image

Tez Taslağı Nedir?

 

Tez taslağı kısaca, tez konusuyla alakalı yapılan araştırmaların ve bulunan kaynakların sıralı bir biçimde sistematik halde planlanmasıdır. Bu yazıyla birlikte “Tez Taslağı Nedir? Nasıl Oluşturulur? sorularına cevap verilecektir. 

TEZ TASLAĞI NEDİR?

Tez konusuyla alakalı yapılan araştırmaların ve bulunan kaynakların sıralı bir biçimde sistematik halde planlanmasına tez taslağı denmektedir. 

Tez Taslağı Nedir?
Tez Taslağı Nedir?

Tez taslağı nasıl oluşturulur sorusuna cevap vermek için en sağlıklı yol tez taslağı oluşturma adımlarını tek tek ele almak olacaktır. 

Tez Taslağı Nedir?
Tez Taslağı Nedir?

Tez Taslağının İlk Adımları:

Tez taslağı için ilk adım tezin adının belirlenmesidir. Tezin adı konu ile alakalı durumun net şekilde ifade edilerek, anlaşılması basit çok uzun olmayan bir biçimde ortaya konması gerekmektedir.   Tez adının belirlenmesinin ardından çalışmanın hangi sebeplerle yapıldığının açıklanması gerekmektedir. Tezin problemi de taslağın mühim bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Tezin probleminin genel açıklayıcı şekilde hangi konunun araştırılıp bunun üzerine bir çalışma yapılacağını belirten kısa bir cümle ile ifade edilmesi gerekmektedir.  

Tezin Amacı ve Öneminin Belirlenmesi

Tez taslağı oluşturmak için yukarıda bahsi geçen ilk adımların ardından tezin amacı ve öneminin belirlenmesi gerekmektedir Tez taslağı kapsamında tezin amacı ve önemine de yer verilmesi gerekmektedir. Bu aşamada tez için araştırma yapılmasının sebepleri ve bu doğrultuda sonuçlarda nelerin hedeflendiğinin ortaya konması gerekmektedir

Kavramsal Çerçeve, Yöntem

Tez taslağı meydana getirilirken kuramlar ve terimlerin, kavramsal anlamda gerçekleşmesi gerekmektedir. Kavramsal çerçeve bölümünde bilimsel olarak bu esas temelinde terminilojinin ne şekilde kullanıldığının açıklanması gerekmektedir. Tez için gerekli olan soruların yani hipotezlerin de bu kapsamda e tez taslağına aktarılması gerekmektedir. Kavramsal çerçevenin çizilmesinin ardından sıra, “Tez taslağı nasıl oluşturulur?” sorusuna yanıt verecek olan yöntem kısmına gelmektedir. Yöntem bölümündeyse neyin hangi yöntem ve nasıl yapılacağı açıklanması gerekmektedir. Önceki tüm bölümlerle ilişkili olan bu bölümde veri toplamasından değerlendirilmeye kadar olan süreç anlatılmaktadır Araştırma yöntemi ve örnekleme kısmının da tez taslağı kapsamında yer alması gerekmektedir. 

Kaynaklar, Zamanlama ve Plan

Tez taslağı nasıl oluşturulur?” sorusuna verilen cevabın son kısmında kaynaklar, zamanlama ve plan gelmektedir. Kaynak olarak başvurulacak bütün materyal ve ifadelerin tez taslağına eklenmesi gerekmektedir. Tezin konusunun belirlenmesinden tezin yazım aşamasına kadar geçecek olan zamanlama planlaması da “tez taslağı” kapsamında açık şekilde belirtilmelidir.  Bahsi geçen kısımların eklenmesi ile birlikte tez taslağı oluşturulur. 

Makalemizin sonuna geldik. Bu makalede tez yazımı sırasındaki tez taslağı oluşturmadan bahsettik. Tüm bunlar dışında Kikare Akademi’den tez yazdırma hizmeti almak için verdiğimiz linkteki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Hemen Ara