image image image image image image

Tez Yazdırma Aşamaları

Yüksek Lisans, lisans eğitiminin ardından 4 dönem olarak hedeflenen, ilk iki dönemi ders son iki dönemi tez aşaması olan akademik çalışmanın ilk ayağıdır. Bu aşama öğrencinin, bilimsel bakış açısını kaleme aldığı, belirlenen kurallar çerçevesinde uyguladığı bir süreci ifade eder. Yüksek Lisans programının tamamlanması için tez yazımı en kritik aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Tez yazımı ile alakalı daha önce tecrübesi olmayan ve bu konuda istediği desteği alamayan öğrenciler “tez yazdırmak” için tez danışmanlık firmalarına başvurarak bu zorlu süreçte profesyonel destek alma yoluna gitmektedirler. Kikare  akademi olarak 10 yılı aşkın süredir içinde olduğumuz tez yazdırmasektöründe sizlerin en iyisini tercih ettiğinizden emin olmak için “Tez Yazdırma Aşamaları Nasıl İlerlemektedir” adlı bu yazıyı hazırladık.

Tez Yazdırma Aşamalarında Süreç:

Tez Yazdırma Aşamaları
Tez Yazdırma Aşamaları

 

Talebin Oluşturulması ve Anlaşma

Tez yazdırma aşamalarının  ilk ayağını talebin oluşturulması ve anlaşma aşaması oluşturmaktadır. Bazı öğrenciler tezlerinin tamamı için destek talep edebilmekte bazıları ise herhangi bir bölümü için destek talep edebilmektedir. Dolayısı ile ilk aşamada talebin oluşturulması oldukça önemlidir. Zira istenen desteğin eksik veya fazla anlaşılması öğrenci açısından olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Bu yüzden talebin net olarak alınması oldukça önemli bir meseledir. Talep netleştikten sonra talebin karşılığı belirlenmekte ve bir fiyat üzerinde anlaşma sağlanmaktadır. Bu fiyatın daha sonra değişmeyeceği garantisinin öğrenciye verilebilmesi için talebin en başta doğru şekilde alınması önemlidir. Bu aşamanın sağlıklı bir şekilde geçilmesi öğrencinin ödeyeceği ücreti en başta  daha belirlenerek daha sonra  değişmeyeceğinin garantisi niteliğindedir.

 

İlk İlerleme ve İlk Revizeler

Kikare Akademi olarak “Anahtar teslim” tez yazımlarının profesyonel anlayışa uymadığını düşünmekteyiz. Akademik çalışmalar yapıları gereği bir süreci kapsamakta ve en kusursuz hali için danışman görüşlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda bu aşamada tezin taslak ve program dahilinde bir kısmının yazılıp öğrenciye iletilmesi gerçekleşmektedir. Yine ilk kısma gelen revizeleri halletmeden önce diğer aşamaya geçilmesi profesyonel ve öğrenci merkezli hizmet anlayışımıza uymamaktadır. Bu doğrultuda mümkün olan en kısa sürede revizeler halledilir ve onay alınması halinde üçüncü aşamaya geçilmektedir.

 

Teslim ve Son Revizeler

“Tez yazdırma aşamalarının” son ayağını teslim ve son revizeler oluşturmaktadır. Bu aşamada tezin yazımı biter, üniversiteye göre formatı ayarlanır ve kapaktan kaynakçaya eksiksiz bir biçimde çalışma teslim edilir. Kikare Akademi olarak öğrenciye, tezin turnitinden çıkarılan intihal raporunu ileterek öğrencinin olası bir kötü sürprizle karşılaşma çekincesinin önüne geçmekteyiz. Tezi teslim ettikten sonra öğrenciye karşı sorumluluğumuzu terk etmeyerek olası revizeleri beklemekte ve revize gelirse düzeltip gelmediği durumda da onay alarak ödemeyi almaktayız. 

 

Tez Yadırma Aşamaları

Hemen Ara